PRAVILA NAGRADNE IGRE

Zlata vrijedan bit će OPG jedan 2017

Zlata vrijedan
Foto: VL
16.06.2017.
u 10:51

Prva nagrada je: Sudjelovanje na dodjeli nagrada OPG zlata vrijedan 28.6. u Ivanić Gradu (uključeno noćenje s doručkom) i tablet Lenovo Ideapad 110 (15,6“); ukupne vrijednosti 3.033,93 kune

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09), Večernji list d.o.o. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

«Zlata vrijedan bit će OPG jedan 2017»

Članak 1.
Prema ovim pravilima Večernji list d.o.o Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, OIB 92276133102 priređuje nagradnu igru naziva «Zlata vrijedan bit će OPG jedan 2017».

Članak 2.
Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Večernji list d.o.o.

Članak 3.
Nagradna igra naziva «Zlata vrijedan bit će OPG jedan 2017» počinje 18.6.2017. od 00:00 i traje do 26.6.2017. do 12 sati.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi koji pošalju SMS s kodom OPG-a kojem žele dati glas te svojim imenom, prezimenom i adresom na broj 60085. Cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn sa uključenim PDV-om. Svaki čitatelj može poslati neograničen broj SMS-ova i tako sudjelovati u nagradnoj igri.

Izvlači se ukupno tri (3) dobitnika.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača i članovi njihove uže obitelji.

Članak 5.
Ukupan fond nagrada za nagradnu igru «Zlata vrijedan bit će OPG jedan 2017» iznosi 7.532,86 kuna (uključen PDV).

Prva nagrada je:

  • Sudjelovanje na dodjeli nagrada OPG zlata vrijedan 28.6. u Ivanić Gradu (uključeno noćenje s doručkom) i tablet Lenovo Ideapad 110 (15,6“); ukupne vrijednosti 3.033,93 kune

Druga nagrada je:

  • Tablet Lenovo Ideapad 110 (15,6“), ukupne vrijednosti 2.673,93 kuna.

Treća nagrada je:

  • Godišnja pretplata na Večernji list; ukupne vrijednosti vrijednosti 1.825,00 kuna

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Izvlačenje će se održati u posebnom terminu koji je definiran u članku 6. ovih Pravila. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% vrijednosti fonda Hrvatskom Crvenom križu. Svaki dobitnik može biti izvučen isključivo jednom i može osvojiti jednu nagradu.

U razdoblju od 18.6. do 26.6. će u Večernjem listu biti objavljena minimalno 3 oglasa s kodom OPG-a kojem čitatelji žele dati glas te objašnjenjem za sudjelovanje u nagradnoj igri. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koji tijekom trajanja nagradne igre pošalju SMS s ključnom riječi na broj 60085. Cijena poruke iznosi 2,40 kuna (s uključenim PDV-om). Svaki čitatelj može poslati negraničen broj SMS poruka i na taj način sudjelovati u nagradnoj igri.

Članak 6.
Tročlana komisija će nadzirati javno izvlačenje nagrada naznačenih u članku 5. koje će se održati u prostorijama Večernjeg lista, na adresi Oreškovićeva 6H/1, Zagreb, u terminu:

  • 26.6.2017. u 14:00 sati

Dobitnici koji će osvojiti nagrade u nagradnoj igri «Zlata vrijedan bit će OPG jedan 2017» bit će objavljeni na web stranici Večernjeg lista najkasnije 27.6.2017. Sudionici u nagradnoj igri/dobitnici prihvaćaju obvezu objave imena za potrebe priređivača nagradne igre, te primanja promidžbenog materijala koji će dobiti od Večernjeg lista i njegovih partnera. Podaci prikupljeni u nagradnoj igri će biti korišteni u svrhe direktnog marketinga.

Članak 7.
Priređivač i partneri nagradne igre osiguravaju nagradu iz nagradnog fonda i jamče dobitniku njihovu realizaciju. Dobitnik će biti obaviješten o preuzimanju nagrade u roku 8 dana od izvlačenja. Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu. Rok za preuzimanje nagrade je najkasnije 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku. Pravila nagradne igre će biti objavljena na web portalu Večernjeg lista.

Članak 8.
Svaki dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u gore navedenom roku. Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka priređivač će pismeno obavijestiti dobitnike koji nisu preuzeli nagradu, o dobitku i pravu da ga preuzme u roku 10 dana. Po isteku tog naknadnog roka dobitnici koji nisu preuzeli nagrade gube pravo preuzimanja ostvarene nagrade. Trenutkom preuzimanja nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 9.
Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika, te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Članak 10.
Priređivač nagradne igre može istu staviti u privremeno stanje mirovanja ili u cjelosti prekinuti u slučaju nastupa više sile i izraženih gospodarskih poremećaja.

Članak 11.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obaveze iz ovih pravila. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

Zagreb 16. lipnja 2017. Večernji list d.o.o.
Andrea Jurić
Voditeljica promocije

NI - OPG zlata vrijedan bit će jedan 2017
KLASA: UP/I-460-02/17-01/327
URBROJ: 513-07-21-01/17-3
Zagreb, 13. lipnja 2017.

Želite prijaviti greške?

Još iz kategorije